top of page

PRIVACYBELEID

Style Squad B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

 

1. Bedrijfsgegevens

Style Squad B.V.

Aalsmeerderweg 249R

1432 CM Aalsmeer

+31(0)88-3303611

info@mystylesquad.com

 

2. Behandeling van persoonlijke gegevens

 

Privacygevoelige gegevens of persoonlijke gegevens worden verwerkt via onze website www.mystylesquad.com. Style Squad B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • we vermelden duidelijk voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. We doen dit via deze privacyverklaring;

 • we beperken onze verzameling van persoonlijke gegevens tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • we vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

 • we nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen ook die van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;

 • wij respecteren uw recht om uw persoonlijke gegevens op uw verzoek aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden u aan dit aandachtig te lezen.

 

3. Persoonlijke gegevens die we verwerken

 

Style Squad B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u onze diensten gebruikt en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonlijke gegevens zoals;

 • Naam

 • Adres

 • Telefoon nummer

 • E-mailadres

 • Betalingsdetails

 • Seks

 • IP adres

Deze gegevens worden alleen verwerkt op basis van de vermelde doelen en principes in paragraaf 5.

 

4. Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die wij verwerken

 

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@mystylesquad.com en wij zullen deze informatie verwijderen.

 

5. Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?

 

Style Squad B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren

U informeren over (wijzigingen in) onze diensten en producten

Bied je de optie om een ​​account aan te maken

Klachtenbehandeling via onze website

Style Squad B.V. Analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren

Style Squad B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Registratie - Mijn account

Voor bepaalde delen van onze website (zoals de Mijn Account-omgeving) moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren we de gebruikersnaam die u hebt gekozen en de persoonlijke gegevens die u hebt opgegeven, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren en zodat we contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Toegang tot mijn account

Met onze portal heeft u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, specificeren en wijzigen.

 

Klachtenformulier, contactformulier en vraagformulier

Via onze website bieden wij de mogelijkheid om een ​​klachtenformulier en een contactformulier in te vullen en vragen te stellen via een vraagformulier. Hierbij wordt u gevraagd om verschillende gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen behandelen en / of beantwoorden. U kiest zelf welke gegevens u verstrekt. De gegevens die u ons stuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We bewaren gegevens vervolgens maximaal één jaar voor statistische doeleinden.

 

Nieuwsbrieven

We bieden een nieuwsbrief waarmee we informatie met geïnteresseerde partijen delen over e-commerce gerelateerde kwesties, waaronder relevante wet- en regelgeving, marktontwikkelingen, marktonderzoek, gerelateerde producten en / of diensten van Style Squad B.V. en van derden. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst met abonnees. Bovendien bevat elke nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Ander contact

Naast de informatie op onze website kunnen we u ook informeren over onze producten en diensten via:

post;

e-mail;

sociale media;

telefoon.

 

6. Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

 

Style Squad B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

De gegevens worden vervolgens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting is die langere opslag vereist (zoals de zevenjarige belastingplicht voor betalingsgegevens).

 

7. Delen van persoonlijke gegevens met derden

 

Style Squad B.V. deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en / of om te voldoen aan een mogelijke wettelijke verplichting. We sluiten een verwerkingsovereenkomst met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Style Squad B.V. blijft verantwoordelijk voor deze processen.

Dit omvat externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning voor websites, applicaties en CRM, incassobureaus.

Met uw toestemming verstrekt Style Squad uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen ook aan andere partijen. We doen dit alleen na u te hebben geïnformeerd en met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

8. Cookies en soortgelijke technieken die we gebruiken

 

Style Squad B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Style Squad B.V. gebruikt cookies met puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we gepersonaliseerde inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd om ze te plaatsen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Derden

Cookies worden ook door derden op onze website geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en / of social media-bedrijven. We gebruiken ook een Facebook-pixel om de prestaties van onze Facebook-advertenties te meten. De Facebook-pixel zorgt ervoor dat we bezoekers van de website van Style Squad B.V. voorzien van gerichte advertenties op Facebook en de resultaten meten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd om ze te plaatsen. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare of veilige manier zullen behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de genoemde derden te lezen voordat u hun websites gebruikt. U kunt reeds geplaatste cookies verwijderen via uw browserinstellingen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, die afspraken bevat over hoe we met onze gegevens moeten omgaan. Verder hebben we Google niet toegestaan ​​de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-services en hebben we de IP-adressen geanonimiseerd.

 

9. Bekijk, wijzig of verwijder gegevens

 

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens bij Style Squad B.V. in te trekken. U kunt ook een verzoek indienen om een ​​gegevensoverdracht aan te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of met redenen aangeven waarom u wilt dat wij de verwerking van persoonsgegevens beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens sturen naar info@mystylesquad.com

Om ervoor te zorgen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich adequaat te identificeren. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Volgens de privacywetgeving hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

10. Hoe beschermen we persoonlijke gegevens?

 

Style Squad B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mystylesquad.com

 

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het wordt aanbevolen om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page